Turun Paattisilla toimivan Kristillisen Suojakoti-säätiön hallitus

Tutustu myös Suojakodin ammattitaitoiseen henkilöstöön

Turun Paattisilla sijaitseva Suojakoti tarjoaa kodinomaista palveluasumista rauhallisessa, luonnonläheisessä ympäristössä kaikenikäisille mielenterveyskuntoutujille. Toteuttamamme kuntoutus on monialaista, ja jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisesti suunniteltua. Suojakodin toimintaa pyörittävän Kristillisen Suojakoti-säätiön hallitus pitää huolen siitä, että säätiön ja näin ollen myös Suojakodin toiminta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus vastaa säätiön toiminnasta

Kristillisen Suojakoti-säätiön hallitus koostuu kuudesta henkilöstä. Puheenjohtajana toimii Jukka Kärkkäinen ja muut jäsenet ovat Sakari Suominen, Jouni Peltomaa, Tapio Heinonen, Anne Teuri sekä Timo Lehtola. 

 

Hallitus toimii säätiön johdossa, ja se on vastuussa säätiön toiminnasta sekä varallisuuden hoidosta. Hallitus toimii myös säätiön edustajana. Hallituksen tekemän työn päämääränä on säätiön tarkoituksen toteuttaminen. Hallitus pitää myös huolen siitä, että säätiön henkilökunta toimii kaikessa työssään säätiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja että heidän työtehtävänsä palvelevat myös tätä tarkoitusta. Säätiön johtamis- ja valvontajärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja seuraaminen on myös hallituksen vastuulla.

Kristillisen Suojakoti-säätiön strategia

Yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on säätiön strategian määritteleminen. Strategiasta selviää säätiön toiminnan tarkoitus ja sen tavoitteet. Kristillisen Suojakoti-säätiön hallituksen muodostamasta strategiasta löytyy kattava mielenterveyspalvelujen tarjonta. 


Strategiasta käy ilmi myös asiakkaiden tyytyväisyys ja hyvinvointi. Suojakodissa asiakkaan hyvinvointi menee aina kaiken edelle. Toimintamme tarkoituksena on taata mielenterveyskuntoutujien tyytyväisyys tarjoamaamme kuntoutukseen sekä asumispalveluihimme. Seuraamme tämän tavoitteen toteutumista vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä, mutta myös päivittäisessä tekemisessä asiakkaidemme mielipiteitä kysellen ja kuunnellen. 


Kristillisen Suojakoti-säätiön strategiassa myös henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi ovat vahvasti esillä. Haluamme taata henkilöstömme ehdottoman ammattitaitoisuuden ja siksi tarjoammekin heille mahdollisuuden jatkuvaan lisäkouluttautumiseen. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä Kristillisen Suojakoti-säätiön hallituksen toiminnasta tai esimerkiksi strategiastamme, voit olla yhteydessä Paattisten Suojakotiin. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin!