Muu mielenterveyttä edistävä ja ylläpitävä toimintamme Turun Paattisilla

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Turun Paattisilla sijaitseva Suojakoti on Kristillisen Suojakoti-säätiön ylläpitämä mielenterveyskuntoutujien palvelutalo. Tarjoamme korkeatasoisia asumispalveluita kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa ja huolehtii asukkaiden arkisten toimien sujumisesta. Toteuttamamme monialainen kuntoutustyö on aina yksilöllisesti suunniteltua. Suojakodin toiminnan lisäksi järjestämme hyvän mielen tapahtumia mielenterveyskuntoutujille sekä toteutamme muuta mielenterveyttä edistävää ja ylläpitävää toimintaa Turun seudulla.

Etsivä mielenterveystyö tuo yhteen avun ja avuntarvitsijan

Suojakotia ylläpitävä Kristillinen Suojakoti-säätiö toimii Suojakodin lisäksi muilla areenoilla mielenterveyttä tukevan toiminnan merkeissä. Säätiön toiminta on yhteiskuntavastuullista, ja sitä voisikin kutsua etsiväksi mielenterveystyöksi. Monipuolisen ja monialaisen toiminnan ensisijaisena ja tärkeimpänä tavoitteena on löytää ja tavoittaa avun tarpeessa olevia henkilöitä ja saattaa heidät avuntarjoajien ja auttamisverkostojen piiriin. 


Koemme tärkeäksi mielenterveydestä ja sen mahdollisista ongelmista puhumisen ja haluammekin toiminnallamme lisätä mielenterveystuntemusta ihan jokaisen elämässä. Kyseessä on kuitenkin lähes jokaisen elämää jossain vaiheessa jollain tavalla koskettava asia, josta vaikeneminen vain lisää sen tuottamia haasteita. Tarkoituksenamme onkin tulevaisuudessa järjestää esimerkiksi yleisötilaisuuksia mielenterveyteen liittyvien aihepiirien ympärille.

Hyvän mielen tapahtumia ja keskusteluseuraa

Kristillinen Suojakoti-säätiö on järjestänyt vuodesta 2017 alkaen Suojarock-tapahtumaa – hyvän mielen festivaalia mielenterveyskuntoutujille. 


Lisäksi ylläpidämme Suojanpuistoa, joka toimii kohtauspaikkana niin Suojakodin asukkaille kuin lähiseudun yksinäisille ja syrjäytyneille henkilöille tarjoten heille elämyksiä ja liikunnallisia tapahtumia. 


Pyöritämme myös Syrjästä suojaan -toimintaa, joka tarjoaa esimerkiksi ulkoilu- ja keskusteluseuraa yksinäisille henkilöille. Näillä monipuolisilla mielenterveyttä edistävillä ja sen ongelmia ennaltaehkäisevillä tapahtumilla ja toimilla haluamme taata avunsaannin heille, jotka sitä tarvitsevat.

Lue lisää muista Turun Paattisilla tarjoamistamme mielenterveyttä edistävistä ja ylläpitävistä palveluista sekä tapahtumista ja soita meille, mikäli mieleesi nousee kysymyksiä! Seuraa meitä myös Facebookissa, niin pysyt kärryillä tulevista tapahtumistamme.

Yhteystiedot