Turun Paattisilla toimivan Kristillisen Suojakoti-säätiön apurahatoiminta

Yhteystiedot

Kristillisen Suojakoti-säätiön ylläpitämä Suojakoti Turun Paattisilla on avoimen ja iloisen ilmapiirin palvelutalo mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme asiakkaillemme kodinomaista ja viihtyisää asumista sekä monialaista, yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua kuntoutusta. Säätiön toimintaan kuuluu myös apurahatoiminta. Jaamme vuosittain apurahaa pääasiassa mielenterveyshoidon taitojen ja tutkimuksen kehittämiseen Suomessa. Lue lisää apurahatoiminnastamme, ja mikäli mieleesi juolahti kysymyksiä aiheesta, ota yhteyttä!

Apurahasta ilmoittaminen ja sen hakeminen

Kristillisen Suojakoti-säätiön tarjoamasta apurahamahdollisuudesta ilmoitetaan julkisesti, erityisesti ammattikorkeakouluille, korkeakouluille ja yliopistoille erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Apurahaa voivat hakea ammattikorkeakoulujen, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ja tutkijat sekä muissa tutkimuslaitoksissa toimivat tutkijat vähintään lopputyön tasoista tutkimusta varten. 

 

Apurahaa haetaan vuosittain ilmoitettavaan päivämäärään mennessä jätetyllä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tutkimus- tai koulutussuunnitelma sekä selvitys hakijan työhistoriasta ja ansioista. Apurahahakemuksiin pyydetään liittämään myös koulutus- tai tutkimushankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma, josta käy ilmi muiden tahojen osallistuminen kustannuksiin. Kristillisen Suojakoti-säätiön apuraha on ensisijaisesti suunnattu koulutus- tai tutkimushankkeisiin, joihin ei ole käytettävissä riittävästi muuta rahoitusta.

Apurahan myöntäminen

Rahoitettavien hakemusten käsittelyyn ja valintaan osallistuu myös säätiön ulkopuolinen tai ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. 

 

Säätiön hallitus päättää vuosittain jaettavan summan taloudellisen tilanteen ja hakemusten perusteella. Hallitus voi harkintansa mukaan jättää apurahan jakamatta tai tukea myös kaksi- tai kolmevuotisia hankkeita, mutta kunkin vuoden hankerahoituksesta päätetään aina erillisen hakemuksen perusteella.

 

Mikäli opiskelet alaa tai teet tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää tai tukea mielenterveyshoidon taitojen ja tutkimuksen kehittämistä Suomessa, ota selvää Kristillisen Suojakoti-säätiön myöntämästä apurahasta. Haluamme mahdollisuuksiemme mukaan tukea mielenterveyden ympärillä tehtävää tärkeää työtä ja tutkimusta.